Een zwarte zwaan is een gebeurtenis die afwijkt van hetgeen normaal kan verwacht worden van een bepaalde situatie en is extreem moeilijk om te voorspellen. De term werd gekend door het boek van Nassim Nicholas Taleb een financieel professor en voormalig Wall Street trader. Zwarte zwaan events komen typisch willekeurig en onverwacht voor. Een zwarte zwaan gaat hierbij in tegen alle gekende economische modellen en kan bijgevolg zeer schadelijk zijn door het onvoorspelbare karakter ervan.