Een zonevreemde woning is een woning die in een gebied ligt dat niet als woongebied is vastgelegd. De woning ligt niet in het woongebied volgens het gewestplan of in een bijzonder of algemeen plan van aanleg.