Specifieke rechten van personen die kleven aan een bepaald goed. Dankzij het zakelijk recht heeft de titularis van dat recht bepaalde aanspraken op het goed.

Het bekendste zakelijk recht is ongetwijfeld het eigendomsrecht. Het is het meest omvattende recht om in de meest ruime zin genot te hebben van dat goed. Daarnaast zijn er echter ook nog talloze andere zakelijke rechten die op een onroerend goed kunnen rusten, zoals het recht van vruchtgebruik of erfdienstbaarheden.