Vruchtgebruik is een zakelijk recht dat aangeeft dat iemand gebruik mag maken van goederen die van iemand anders zijn. Deze persoon mag genieten van de vruchten van dit goed zoals de huuropbrengst van het onroerende goed of de interesten op het pand.