De verhouding tussen het totaal vreemd vermogen en het eigen vermogen. Wordt ook wel eens de solvabiliteitsratio genoemd. Bij een hoge solvabiliteitsratio staat er een grote hoeveelheid eigen vermogen tegenover een kleinere hoeveelheid schulden waardoor de onderneming makkelijk aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Toch is een al te grote solvabiliteitsratio ook niet aangewezen: in dat geval maakt de onderneming niet voldoende gebruik van mogelijke kredietopportuniteiten om de potentiële winsten te verhogen.