Som die de koper van een onroerend goed aan de verkoper moet betalen en dient als waarborg van zijn aankoopverbintenis. Het voorschot wordt in mindering gebracht van de te betalen som bij het verlijden van de notariële akte.

Bij de aankoop van een woning zijn de partijen vrij om al dan niet een voorschot te voorzien. In de praktijk wordt bijna altijd een voorschot van tien procent overeengekomen. Dat is niet onlogisch, want het dient als waarborg voor de aangegane verbintenissen. Indien de koper uiteindelijk in gebreke blijft, kan dit bedrag aangewend worden als schadevergoeding.

Bij de aankoop van een te bouwen woning mogen de partijen eveneens een voorschot overeenkomen. De Wet Breyne geeft dan echter aan dat het in dat geval maximaal vijf procent van de totale prijs mag bedragen.