De belofte van de verkoper om, binnen een bepaalde termijn, het onroerend goed te verkopen aan de overeengekomen prijs en voorwaarden.

De verkoopbelofte is een volwaardige juridische overeenkomst en zal, indien er aan alle wettelijke informatiebepalingen is voldaan, de verkoop tot stand brengen op het afgesproken tijdstip. Het opstellen van een compromis is dan niet langer noodzakelijk.