Wordt ook wel eens het verdeelrecht of de miserietaks genoemd. Het is een belasting die je bovenop de registratierechten moet betalen wanneer je uit onverdeeldheid treedt. De belasting bedraagt 1 tot 2,5% op de waarde van de woning.

Het verdelingsrecht wordt veelal geheven wanneer partners bij een echtscheiding uit onverdeeldheid treden, maar het is bijvoorbeeld ook van toepassing indien één kind een ander kind uit het ouderlijk huis wil uitkopen na een erfenis. Net daarom noemt men het in de volksmond een miserietaks, omdat het vrijwel enkel voorkomt in periodes van kommer en kwel. In Brussel en Wallonië bedraagt het verdelingsrecht 1%.

In Vlaanderen bedraagt het 1% of 2,5%, afhankelijk van de samenwoningsvorm. Bij gehuwden waarbij een van hen de woning overkoopt, samen met de regelingsakte of zelfs pas na de scheiding, bedraagt het verdelingsrecht 1%. Bij wettelijk samenwonenden die een verklaring op het gemeentehuis afleggen en die minstens één jaar wettelijk samenwoonden, is het tarief eveneens 1%. Bij feitelijke samenwoning steeds 2,5%. In Vlaanderen zijn er wel een aantal vrijstellingen van toepassing, onder andere voor het aantal kinderen ten laste.

Synonyms:
verdeelrecht, miserietaks