Een lening van zaken die verbruikbaar zijn en die niet in natura kunnen worden teruggeven. Hierbij geldt de teruggaveplicht bij equivalent.

Bij een verbruiklening wordt de eigendom van de geleende zaak overgedragen aan de ontlener. Een voorbeeld van een verbruiklening is het uitlenen van geld dat door de ontlener mag worden uitgegeven en bij equivalent mag worden teruggegeven. In tegenstelling tot bij een commodaat schuilt het risico op het toevallig verlies van het geld volledig op de ontlener, daar hij ook eigenaar is geworden. De verbruiklening kan zowel onder bezwarende titel als om niet worden toegekend.