De vrije verkoopwaarde van een onroerend goed onder normale marktomstandigheden en aan een normale koper, waarbij er sprake is van een normaal aantal kandidaat-kopers. Er zijn verschillende manieren om de venale waarde te achterhalen, maar vaak maakt men de vergelijking met de verkoopwaarde van soortgelijke onroerende goederen in de buurt die onder soortgelijke omstandigheden werden verkocht.

De venale waarde is onder andere van belang bij het berekenen van de registratierechten. Hierbij is de venale waarde de ondergrens voor het berekenen van de registratierechten. Indien koper en verkoper een lagere prijs overeenkomen, wordt de verschuldigde belasting toch berekend op basis van de venale waarde van het onroerend goed.