Ook wel eens vaste datum genoemd. Vanaf die datum is een akte aan derden tegenstelbaar.

De vaste dagtekening is nodig om ten aanzien van derden te kunnen worden ingeroepen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een verhuurder het verhuurde pand zou verkopen. In principe moet de nieuwe eigenaar dan de huurovereenkomst respecteren. Het probleem is echter dat de oorspronkelijke verhuurder en huurder de overeenkomst kunnen antedateren. Daarom zijn huurovereenkomsten pas tegenstelbaar wanneer ze een vaste dagtekening verkrijgen.

Een akte kan pas een vaste datum hebben in deze drie gevallen die in de wet worden opgesomd:

  • Wanneer de akte werd geregistreerd (bv. registratie van huurovereenkomst);
  • Wanneer de akte werd vastgesteld in een akte door de openbare ambtenaar (bv. huurovereenkomst opgesteld door de notaris);
  • Wanneer een van de partijen komt te overlijden.
Synonyms:
vaste datum