De lijn die de koersrichting (positief of negatief) aangeeft. Door trendlijnen te gebruiken kan een belegger anticiperen op een mogelijks toekomstig koersverloop.