Ook wel eens beding van terugvalling genoemd. Het gaat om een variant op het beding van aanwas waarbij het overlijden van de verwerver van een bepaald recht, bepaalde zakelijke rechten of eigendomsrechten aan een derde worden overgedragen.

Het terugvallingsbeding wordt vaak gebruikt voor beperkte zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik. Hier wordt het bijvoorbeeld gebruikt om te voorkomen dat het vruchtgebruik bij de blote eigendom aanwast op het moment dat de koper van het vruchtgebruik sterft. Zo kan het vruchtgebruik bij diens overlijden terugvallen op zijn partner. Pas bij het overlijden van die partner wast het vruchtgebruik aan bij de blote eigendom. Aan het terugvallingsbeding kleven een aantal fiscale consequenties. Indien bijvoorbeeld de verkoper het terugvallingsbeding bedingt, zal er op het moment van de terugval schenkingsbelasting worden geheven.