Wie een technische analyse uitvoert op een aandeel of een bedrijf kijkt vooral naar de grafieken van historische aandelenkoersen om vervolgens trends en wijzigingen te voorspellen. Exacte cijfergegevens van een bedrijfsboekhouding helpen niet om een technische analyse uit te voeren dit behoort tot de fundamentele analyse.