Dit is een order waarvoor een trigger wordt ingesteld. Eens die trigger wordt bereikt dan wordt het order een bestensorder. Dit betekent dat het order wordt verkocht aan de hoogst mogelijke prijs op dat moment of dat een order wordt gekocht aan de laagst mogelijke prijs op dat moment.