De situatie waarbij een overeenkomst op een voorziene termijn afloopt maar, indien geen van de partijen actie onderneemt, nadien toch van kracht blijft.

In het geval van een woninghuurovereenkomst wordt zo’n verlenging wettelijk opgelegd. Bij sommige andere huurovereenkomsten is zo’n verlenging niet mogelijk, bijvoorbeeld bij de studentenhuurovereenkomst.