Een beding die aan het huwelijkscontract wordt toegevoegd waarbij het volledig gemeenschappelijk vermogen aan één echtgenoot wordt toegekend, wanneer het huwelijksstelsel om welke reden dan ook wordt ontbonden.

Omdat een van de partijen van alle rechten en afspraken afstand doet, wordt de sterfhuisclausule vaak toegevoegd wanneer een van de twee gehuwden ernstig ziek is. Vaak wordt de sterfhuisclausule pas later aan een bestaand huwelijkscontract toegevoegd. De sterfhuisclausule werd aanvankelijk vooral om fiscale redenen toegevoegd, maar door recente decretale wijzigingen heeft het aan belang ingeboet.