De solvabiliteitsratio gaat na of een onderneming voldoende zijn financiële engagementen kan nakomen. Het is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Als dit aandeel klein is is het bedrijf afhankelijk van vreemd vermogen

Je hebt echter nog een tweede methode om de solvabiliteitsratio te berekenen en dat is door de totale activa af te zetten tegen het vreemd vermogen. Hoe groter de totale activa en hoe kleiner het vreemd vermogen hoe beter het gesteld is met het bedrijf.