De solvabiliteit is een belangrijke graadmeter van de financiële conditie waarin een bedrijf verkeert. Het is de verhouding tussen het eigen vermogen van een onderneming en het vreemd vermogen. Met andere woord: hoe meer eigen vermogen en hoe minder het vreemd vermogen hoe beter de solvabiliteit en omgekeerd.