Een erkende vzw die Vlaamse woningen huurt op de private huurmarkt om ze vervolgens in te zetten voor sociale huisvesting. Het SVK beschikt niet over eigen vastgoed maar zet de private huurmarkt in voor sociale doeleinden. Hierbij maakt het geen winst, omdat de ontvangen huurgelden meteen worden doorgestort naar de verhuurder. Enerzijds ziet het toe op betaalbare huurafspraken met de eigenaar-verhuurder, terwijl de eigenaar-verhuurder gelijktijdig op een aantal voordelen mag rekenen (speciale renovatiepremies en verlaagde belastingtarieven). De werkingskosten worden vanuit de Vlaamse begroting gefinancierd.

Een SVK neemt een aantal administratieve taken uit handen van de eigenaar, zoals het zoeken naar een huurder en het opstellen van een huurcontract en plaatsbeschrijving. Het SVK staat ook in voor herstellings- en onderhoudswerkzaamheden, sluit een brandverzekering af en houdt het toezicht op het onderhoud van de woning. Dat geeft de verhuurder meer zekerheid dan wanneer hij rechtstreeks aan sociaal kwetsbare huurders zou verhuren.

De eigenaar-verhuurder ontvangt van het SVK een billijke huurprijs die over het algemeen lager ligt dan wat hij op de private huurmarkt zou kunnen krijgen. In ruil kan de huurder een beroep doen op diverse huur-en-isolatiepremies, aanpassingspremies en renovatiepremies. Ook geniet de eigenaar-verhuurder van een vermindering op de onroerende voorheffing en van een verlaagd btw-tarief bij nieuwbouwwoningen. De huurders kunnen eveneens vaak van een aantal subsidies genieten.