Afkorting van ‘Société d’Investissement à Capital Variable’. Alhoewel het de Franstalige vorm is van een bevek (collectieve investeringsvennootschap) wordt het voornamelijk gebruikt als benoeming van beveks naar Luxemburgs recht.