Amerikaans overheidsorgaan en toezichthouder van de effectenhandel in Amerika. Het houdt zijn bureau in Washington D.C. Naast zijn toezichthoudende rol stelt het ook regels op om de Amerikaanse effectenhandel te reguleren. Zijn rol is vergelijkbaar met die van de Belgische FSMA (Autoriteit voor Financiële diensten en markten).