Wordt ook wel eens het schilpeil genoemd. Het S-peil is een kengetal en geeft de energie-efficiëntie van de gebouwschil weer en heeft het vroegere K-peil vervangen. In feite geeft het S-peil weer in welke mate de gebouwschil bestand is tegen koude en hitte. Het S-peil wordt per individuele wooneenheid nagegaan (zoals een individueel appartement) en niet voor het volledig gebouw.

Een lagere S-peil geeft weer dat er minder energie nodig is om de temperatuur van de woning op punt te houden, zowel wat verwarming als verkoeling betreft. Het S-peil geeft beter dan het K-peil weer hoeveel energie er nodig is om op te warmen of af te koelen, terwijl het toch gewoon informatie biedt over de isolatiewaarde. Hierdoor combineert het S-peil de voordelen van het vroegere K-peil en de netto-energiebehoefte.

Het S-peil past in de strenge EPB-eisen die verbonden zijn aan de bouw van nieuwe woningen en bij ingrijpende energetische renovaties. Indien de woning de maximale score overtreft, wordt er dan ook een boete opgelegd.