De risicopremie geeft weer welke vergoeding bedongen wordt voor het ondergaan van een bepaald risico (bij een belegging). Vooral bij een analyse van obligaties is het een veel gehanteerde methode om een geschikte afweging te maken tussen de vergoeding en het toepasselijk risico. Deze risicopremie kan men berekenen door het verschil te maken tussen het geëiste rendement en de risicovrije rente van andere kredietwaardige partners.