Standaardafwijking van de koersschommelingen. Des te hoger de beweeglijkheid van de beurskoers des te meer risico een belegging in dit instrument inhoudt. Een dergelijke volatiliteit wordt uitgedrukt in %. Het is aan de hand van een vergelijking van dit percentage met andere beleggingsinstrumenten dat de toepasselijke risicofactor kan onderzocht worden.