De verhouding tussen de winst voor interestbelasting en andere belastingen ten opzichte van de te betalen interest. Deze ratio (zie: ratio of kengetal) maakt het mogelijk om te bepalen of een onderneming wel vlot kan voldoen aan haar interestbetalingsverplichtingen.