Wordt ook wel eens de yield curve genoemd. Deze curve geeft grafisch de relatie weer tussen de looptijd (horizontale as) en de rentevergoeding (verticale as). Hierbij zal tenzij bij een inverse rentestructuur de rente bij leningen op korte termijn (< 1 jaar) lager zijn dan bij leningen op lange termijn (> 1 jaar).