De verhouding tussen de nettowinst en het eigen vermogen. Deze ratio (zie: ratio) maakt het mogelijk om de rendabiliteit (winstgevendheid) van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken en de potentiële beleggingswinsten onder de loep te nemen.