Een akte die alles regelt met betrekking tot de mede-eigendom. Het reglement bevat regels met betrekking tot het onderhoud van de gemene delen, de instandhouding daarvan en de eventuele herbouw ervan. Daarnaast worden er een aantal bepalingen in opgenomen met betrekking tot de werking van de algemene vergadering, afspraken ten aanzien van de syndicus en de werking van de raad van mede-eigendom.