Een belasting die wordt geïnd bij de registratie van sommige overeenkomsten en notariële akten. Er zijn verschillende soorten registratierechten, bijvoorbeeld voor de registratie van een verkoopakte, van een schenking, van een verdeling of van een hypothecaire akte.

Het bekendste voorbeeld van registratierechten zijn deze die worden geïnd bij de aankoop van een onroerend goed. Het gaat hierbij om een regionale bevoegdheid, waardoor de tarieven van gewest tot gewest verschillen. Hierbij zijn ook kortingen mogelijk, bijvoorbeeld indien het gaat om de aankoop van de gezinswoning.