De raad van mede-eigendom is een orgaan dat wordt samengesteld door mede-eigenaars en die de syndicus bijstaat in het beheer van de gemene delen en de taken van de syndicus controleert.

De raad van mede-eigendom is verplicht van zodra er meer dan twintig kavels (excl. kelders, parkeerplaatsen en garages) zijn. In de andere gevallen is een raad van mede-eigendom facultatief. De raad van mede-eigendom houdt toezicht op de activiteiten van de syndicus en kan de syndicus of de algemene vergadering bijstaan, indien die laatste bepaalde bevoegdheden aan de raad van mede-eigendom toewijst. Het is ook de algemene vergadering die beslist uit hoeveel leden de raad van mede-eigendom bestaat. Ten slotte moet de raad van mede-eigendom ook een jaarverslag opstellen waarin het haar activiteiten van dat jaar beschrijft.