Een juridisch verplicht document bij iedere emissie van een financieel product (bv. obligaties aandelen of beleggingsfondsen). Volgens de Prospectusrichtlijn moet een dergelijke prospectus minimaal (i) alle relevante gegevens bevatten en dit op een objectieve wijze waarmee de belegger zijn risico’s kan inschatten en met volledige kennis van zaken een beslissing kan nemen; (ii) deze informatie moet bovendien zo verstrekt worden dat het inzichtelijk en makkelijk te analyseren en te begrijpen valt.