De beleggingsmarkt waarbij de belegger rechtstreeks en zonder tussenkomst van een marktmaker in contact treedt met een emitterende instelling. Nieuw gecreëerde effecten worden aldus eerst aangeboden op de primaire markt vooraleer ze weer via de aftermarket (secundaire markt) ter beschikking worden gesteld. Toen bijvoorbeeld Facebook naar de beurs trok werden ook haar aandelen eerst op de primaire markt ter beschikking gesteld.