Een fiscale overtreding waarbij men de prijs van een bepaalde belastbare transactie voor de fiscale administratie tracht te verbergen.

Prijsbewimpeling wordt vaak toegepast bij de aankoop van een onroerend goed. In dat geval neemt men in de verkoopovereenkomst een lagere prijs op dan de werkelijke prijs, die dan meestal contant wordt betaald. Ook andere technieken waarbij er een tweede overeenkomst wordt opgesteld voor de zogenaamde roerende goederen, is daarbij niet ongewoon. Door een lagere prijs aan te geven, tracht men registratiebelastingen of meerwaardebelastingen te ontlopen.

Het gaat om een vorm van fiscaal bedrog en de notariële verkoopakte zal steeds een clausule bevatten die de partijen waarschuwt voor het verbod op prijsbewimpeling. Wanneer de fiscale administratie prijsbewimpeling vaststelt, worden zowel koper als verkoper gestraft. In de eerste plaats zullen de aanvullende registratierechten geïnd worden, maar daarnaast zijn ook boetes en correctionele sancties mogelijk.