Een ponzifraude is een frauduleuze beleggingsmanier waarbij hoge interesten en lage risico’s beloofd worden aan beleggers. Gelijkaardig aan piramidespelen waarbij vroege beleggers de inleg ontvang van nieuwe beleggers. De fraude gaat zo lang te water tot er niet genoeg instroom van nieuwe beleggers meer is.