Het automatisch en op regelmatige tijdstippen een bepaald bedrag beleggen. Door periodiek te beleggen kan een interessant kapitaal opgebouwd worden aangezien beurskoerswijzigingen een minder grote invloed zullen hebben. Immers: daalt de koerswaarde van een aandeel zal je deze ook goedkoper kunnen aankopen. Op lange termijn geeft dit over het algemeen een gematigde winst en zijn de risico’s minder groot dan bij het sporadisch beleggen.