De vergoeding die aan een fondsmanager verschuldigd is indien het fonds beter presteert dan diens benchmarkindex.