De herschatting van de kadastrale inkomsten van onroerende goederen (fictief inkomen waarop je belast wordt). Deze herschatting gebeurt door het AAPD (Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie). Alhoewel men oorspronkelijk vooropstelde dat men tienjaarlijks een nieuwe herschatting zou uitvoeren dateert de laatste algemene perequatie van 1975 – doch mits indexering ter compensatie van het uitblijven van een dergelijke perequatie. Echter is ook dit systeem aan een grondige hervorming toe: het kadastraal inkomen is in vele stedelijke gebieden zijn band met de werkelijkheid en de werkelijke huurwaarde volledig verloren.