Benoeming voor zeer goedkope aandelen. Het zijn aandelen met een waarde van minder dan 1 dollar per aandeel. Dergelijke aandelen fluctueren zeer sterk aangezien een stijging van enkele centen al enkele percentages winst of verlies tot gevolg kan hebben. Hierdoor kunnen er zowel grote winsten als verliezen mee geboekt worden. Het zijn aandelen die vooral voor speculanten geschikt zijn maar waar je als conservatieve belegger beter ver uit de buurt van blijft.