De pay out-ratio is de verhouding tussen de winst van het bedrijf en het uitgekeerde dividend of beter gezegde het deel van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd.