Letterlijk ‘gelijke positie’. Dit slaat op het gelijke karakter tussen partijen. Verschillende schuldeisers die bijvoorbeeld pari passu zijn zullen zij bij een liquidatie pro rata (in gelijke delen) uitgekeerd worden.