Een manier om de problematiek van de toerekening van opbrengen en kosten op te lossen. Bij dit principe gaat men ervan uit dat kosten toegerekend moeten worden aan dezelfde periode als de inkomsten waarmee ze verband houden. Kunnen de kosten niet eenduidig aan bepaalde opbrengsten worden toegeschreven bijvoorbeeld omdat ze over een lagere periode lopen en gedurende die periode verscheidene opbrengsten teweeg brachten dan wordt er gekeken naar de periode waarin de kosten verbruikt werden.