In de financiële wereld slaat dit begrip op het onderhands karakter van een transactie tussen twee personen. Er is met andere woorden geen tussenkomst van een beursplatform er wordt geen toezicht gehouden over de transactie en de anonimiteit der partijen wordt bovendien niet gegarandeerd. De meeste ‘over the counter’-contracten lopen echter tussen investeringsbanken (die wel aan controle onderworpen zijn) en haar cliënten.