De werkwijze waarbij een onderneming bepaalde onderdelen van zijn activiteiten overdraagt aan een andere onderneming. De onderneming poogt op die manier zich tot de essentie (core business) te richten en laat de randactiviteiten over aan een derde. Voorbeelden van activiteiten die vaak worden overgedragen zijn de salarisadministratie personeelsaanwerving de boekhouding perscommunicatie marketing en social media …