Een zogenaamd financieel derivaat. Het lijkt bijna eerder op een kanscontract dan op een eigenlijk beleggingsinstrument. Bij een dergelijke optie komen twee partijen immers de optie tot aan- of verkoop van een bepaald activa (bv. 100 aandelen van x) overeen op een toekomstig afgesproken en vastgelegd moment. De koper krijgt dan het recht om dit overeengekomen toekomstig moment de verkoop van het activa te eisen van de andere partij en dit voor een vooraf overeengekomen prijs. De koper hoopt met andere woorden dat hij deze activa op dat moment goedkoop kan verkrijgen. De verkoper daarentegen hoopt het omgekeerde en hoopt dat de koper zijn optie niet zal lichten. In ruil voor deze optie is de koper op het moment van afsluiten dan weer een zogenaamde optiepremie verschuldigd.