Bij het afsluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst kunnen er ook een of meerdere opschortende voorwaarden in de overeenkomst gezet worden. Staan er opschortende voorwaarden in de verkoopovereenkomst dan kan de verkoop van de betreffende woning enkel doorgaan als er aan alle opschortende voorwaarden wordt voldaan.