Een verkoop georganiseerd door een daarvoor aangestelde notaris, waarbij het vastgoed wordt verkocht aan de hoogste bieder. Het openbaar karakter schuilt in het feit dat elke geïnteresseerde het opbiedmoment kan bijwonen. En daarvan via advertenties en aanplakbiljetten op de hoogte wordt gebracht. De openbare verkoop kan vrijwillig of gedwongen zijn en is strikt gereglementeerd.

Bij een vrijwillige openbare verkoop kiest de eigenaar er zelf voor om zijn woning openbaar en niet onderhands te verkopen. De verkoper verwacht door het opbieden een hogere prijs te bekomen. Bij een gedwongen openbare verkoop heeft de eigenaar niet die keuzemogelijkheid en moet hij verplicht opteren voor een openbare verkoop. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een uitonverdeeldheidtreding of bij een uitvoerend beslag. Via een gedwongen openbare verkoop garandeert de wetgever dat er steeds een eerlijke prijs is bekomen.

Het verloop van de openbare verkoop is wettelijk geregeld. Tegenwoordig verlopen steeds meer openbare verkopen via het online platform Notaclick, waardoor aanwezigheid in de biedingszaal niet langer een vereiste is.