Een vorm van belasting ten voordele van de gemeenten en provincies. Deze gemeenten en provincies zijn vrij om de hoegrootheid van de opcentiemen vast te leggen. Legt een gemeente dit bijvoorbeeld vast aan een tarief van 7 opcentiemen dan zal men bij een verschuldigde belasting van 1.000 euro ook 70 euro aan de gemeente moeten afstaan.