Een eigendom bestaande uit verschillende wooneenheden en/of commerciële eenheden met het louter doel om een gunstig rendement te bekomen, zijnde het verschil tussen de huurgelden en de lasten.