Een situatie waarbij meerdere personen over rechten van dezelfde aard beschikken ten aanzien van eenzelfde goed. Dit kan vrijwillig zijn, maar ook toevallig zijn of het gevolg zijn van een wet. Het beperkt de mogelijkheden van de mede-eigenaars om vrij over hun rechten te beschikken.

In het geval van onverdeeldheid is het eigendomsrecht over een zaak verdeeld tussen verschillende mede-eigenaars. Het gaat bijvoorbeeld om de gemeenschappelijke binnentuin die tot de mede-eigendom behoort van alle appartementeigenaars in het gebouw. Dit is een vorm van wettelijke onverdeeldheid. De onverdeeldheid kan echter ook toevallig zijn, bijvoorbeeld bij een erfenis. In dat geval kan elke erfgenaam voor zijn eigen deel eigendomsrecht hebben op een onroerend goed. Het gevolg is dat niemand vrij mag beslissen over het onverdeelde goed: alle mede-eigenaars moeten telkens instemmen.

Omdat de onverdeeldheid zelden gunstig is voor de mede-eigenaars, mag niemand gedwongen worden om in onverdeeldheid te blijven. Dat is natuurlijk enkel het geval indien het gaat om een toevallige onverdeeldheid. Bij een vrijwillige mede-eigendom moeten de partijen natuurlijk de gemaakte afspraken respecteren.